การใช้บรรยากาศ Vetrosa โปร่งใสและอนาคตการพัฒนา

อาคารสองชั้นใหม่หน้าต่างและกระจกระเบียงโปร่งใสหรือทึบแสงดี? ความแตกต่างอยู่ที่ไหน (ราคาความแตกต่างของราคาบทบาทความหนา ฯลฯ ) Transparent Vetrosa ถ้าอยู่ในชั้นขอแนะนำให้ใช้กระจกโปร่งใสทึบแสงต่อไปนี้ดีกว่า ถ้าคุณอาศัยอยู่มากกว่าสองอาคารหรือแนะนำกระจกใสเป็นสิ่งที่ดี เพราะมันสามารถนำไปสู่การส่องสว่างได้มากขึ้นบ้านมีแสงแดดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัวที่ได้รับประโยชน์มากขึ้น ราคาแตกต่างราคาความหนาไม่ชัดเจนมาก แต่บุคคลที่แนะนำ: ถ้าเป็นทั้งครอบครัวมีผ้าโปร่งใส ถ้าเป็นสามหรือสองขนาดเล็กที่มีทิศทางเดียวโปร่งใส บทบาทเป็นเรื่องง่ายมากโปร่งใสและราคาถูกครอบครัวขนาดใหญ่ไม่มีอะไรมากเกินไปต้องให้ความสนใจ คู่สามีภรรยาขนาดเล็กหรือสามครอบครัวจะไม่สะดวกในบางครั้ง ในราคาโปร่งใสแบบทางเดียวจะมีราคาแพงกว่า แต่เท่าไหร่ที่ฉันไม่รู้จัก หากเงื่อนไขอนุญาตให้ทำในทิศทางเดียวโปร่งใส (ดูนอกภายนอกไม่สามารถมองเห็นภายใน) ยังสามารถดังนั้นที่ดีที่สุดตรงกับหน้าต่างคุณสามารถเปลี่ยนต้องการเปิดโปร่งใสไม่ต้องการปิดโปร่งใส Vetrosa โปร่งใส

ความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมแก้วของประเทศจีนการแข่งขันที่เลวร้ายได้ก่อให้เกิดความสูญเสียที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการเพิ่มขึ้นอย่างมากในสินค้าคงเหลือราคาลดลงอย่างมาก ในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในค่าใช้จ่ายขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศในเวลาเดียวกันอุตสาหกรรมแก้วของจีนจะช่วยเร่งการอยู่รอดของ fittest แม้ว่าราคาพลังงานและนโยบายเชิงอุตสาหกรรมจะเร่งการขจัดความสามารถในการผลิตที่ล้าหลังและปรับปรุงความเข้มข้นของตลาด Transparent Vetrosa

แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศอาจเป็นบางส่วนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ในภาวะวิกฤติ ปัจจุบัน บริษัท บางคนถือเทคโนโลยีสำคัญของอุตสาหกรรมจาก บริษัท เหล่านี้ก่อนที่กลยุทธ์การลงทุนเพื่อดูเพื่อให้มั่นใจว่าผูกขาดญาติของตลาดเทคโนโลยีส่วนใหญ่เพื่อป้องกันไม่เทคโนโลยีการโอนภายนอก นี้แสดงให้เห็นว่าเหล่านี้ยักษ์ใหญ่แก้วไม่ได้โดยตรงสร้างโรงงานในประเทศจีนมีแนวโน้มที่จะผ่านการซื้อหุ้นของผู้ประกอบการในการลงทุนในทาง ดังนั้นการโอนแนวโน้มการลงทุนนี้จะไม่สามารถเพิ่มระดับต่ำของอุตสาหกรรมการผลิตแก้วของจีนสถานะการรวมเฉพาะเพื่อให้ได้ตลาดและลดค่าใช้จ่ายซึ่งต่อไปจะกระชับความเข้มของตลาดแก้วในประเทศการแข่งขันใบหน้าของเทคโนโลยีมากขึ้น และค่าใช้จ่ายข้อดีของยักษ์ใหญ่ระหว่างประเทศวิกฤตินี้จะได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางต่ออุตสาหกรรมในประเทศมีข้อได้เปรียบขององค์กรการอยู่รอดทางธุรกิจมากขึ้นจะเป็นเรื่องยากที่จะรักษาความโปร่งใส Vetrosa