หลักการของสูตรน้ำเคลือบ Frit

1 ทำ fritted ละลายในน้ำ

2 ของ RO2, frit และ B2O3 และ R2O และ RO จำนวนและอัตราส่วนควรอยู่ระหว่าง 1-3:1 ระหว่างสอง เพื่อให้เหมาะสมละลาย ไม่เนื่องจากอุณหภูมิระหว่างจุดหลอมเหลวและการระเหยของออกไซด์ของโลหะแอลคาไล PbO

3 นอกเฟลด์สปาร์ K2O ควรนำวัตถุดิบ Na2O ใน frit สารประกอบโบรอนที่ประกอบด้วยก็

4, frits R2O:RO < 1

5, frits ส่วนผสม SiO2:B2O3 > Borate 2 ในละลาย ละลายของซิลิกาจะลดลงได้

6 จำนวนวัตถุดิบใน frit Al2O3 < 0.2 โมล Al2O3 frit ส่วนผสมมากเกินไปของอุณหภูมิหลอมเหลวสูง เมื่อละลายสูญเสียระเหย

7 สารพิษ ส่วนผสมทั้งหมดใน frit