กระบวนการผลิต frit เซรามิกไทเทเนียมบทบาทของ

ในการผลิตเซรามิก frit บทบาทหลักเป็นดังนี้:

1. การละลายของวัตถุดิบในการละลาย

2. วัตถุดิบพิษเป็นพิษไม่

3. ลดปฏิกิริยาสลายตัวเคลือบผสม

4. เป็นฟลักซ์เพื่อลดอุณหภูมิการเซรามิก เซรามิกอุณหภูมิต่ำเร็วยิงเผา

5. ปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลือบ ปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

Frit เคลือบของไทเทเนียมผ่านด้านล่าง สามารถบรรลุผลอย่างสมบูรณ์กัน

เคลือบ frit ของไทเทเนียมผ่านด้านล่าง เดียวกันผลของเงื่อนไขเข้าไม่ได้ ไม่มีจำนวนของกระจกเคลือบน้ำประมาณ 10% น้อยกว่าตลาดอื่น ๆ